Kalastusrajoitukset

Alueella on voimassa useita määräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, ajantasaista tietoa näistä saa Kalastusrajoitus.fi -sivulta. Palvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella eli ne vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.

Vaelluskalavesistöt

Vantaanjoen kalatalousalueen vedet kuuluvat kalastuslain § 7 mukaisiin Vantaanjoen, Espoonjoen, Mätäjoen, Haaganpuron, Viikonojan ja Krapuojan vaelluskalavesistöihin, joiden koski- ja virta-alueilla onkiminen ja pilkkiminen on kielletty ja vapakalastukseen tarvitsee vesialueen omistajan luvan. Lisäksi verkkokalastus on kielletty vaelluskalavesistön virtavesissä 15.8.–30.11.

Padot ja kalatiet

Vaelluskalavesistöjä koskevien säädösten lisäksi tietyillä alueilla kalastusta rajoittavat kalastuslain § 71 mukaiset padot ja kalatiet, joita on kalatalousalueella yhteensä 21 kappaletta. Näissä kohteissa kalastus on kielletty alle 100 metrin päässä padosta ja alle 200 metrin päässä kalatiestä, mikäli näihin ei ole myönnetty poikkeuslupaa.

Vantaanjoen kalatalousalueen tulkinnan mukaan Nukarinkosken, Vantaankosken, Myllykosken ja Tikkurilankosken puretut padot ja nousu-uomat eivät ole kalastuslain § 71 mukaisia kohteita, eikä kalastusta niiden läheisyydessä tarvitse rajoittaa § 71 mukaisesti.

Luonnonsuojelualueet

Kalatalousalueella on useita luonnonsuojelulain 13 § mukaista luonnonsuojelualuetta, joihin kuuluu vesialueita, joissa ei saa pyydystää (mukaan lukien kalastus), tappaa tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä.

Valtaosa suojelluiden alueiden vesistä ovat pienipinta-alaisia puroja, eikä niillä siksi ole juurikaan kalataloudellista merkitystä. Vesipinta-alaltaan merkittävimmät suojelualueet ovat Koivulan lehtopurolaakson luonnonsuojelualue Nurmijärvellä, johon kuuluu 3,6 hehtaaria vesialueita Härkälänjoesta ja Lepsämänjoesta sekä Lemmenlaakson suojelualue Järvenpäässä, johon kuuluu 2,6 hehtaaria vesialueita Keravanjoesta.

Valtakunnalliset rauhoitusajat ja pyyntimitat

Joillakin kaloilla sekä ravuilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja:

  • Taimen, luontainen: rauhoitettu koko vuosi
  • Taimen, istutettu: rauhoitettu 1.9.–30.11., pyyntimitta vähintään 50 cm
  • Lohi, luontainen: rauhoitettu 1.9.–30.11., pyyntimitta vähintään 60 cm
  • Lohi, istutettu: rauhoitettu 1.9.–30.11. pyyntimitta vähintään 60 cm
  • Siika: rauhoitettu 1.9.–30.11.
  • Harjus: rauhoitettu 1.4.–31.5., pyyntimitta vähintään 35 cm
  • Kuha: pyyntimitta vähintään 42 cm
  • Nahkiainen: rauhoitettu 1.4.–15.8.
  • Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu 1.11.–21.7. (klo. 12)
  • Ankerias 1.8.–30.6.

Paikalliset kalastusrajoitukset

Tietoa paikallisista rajoituksista ja kalastuksensäätelystä saat aina lupamyynnin yhteydessä ja näitä lupaehtoja on noudatettava.

Koskikalastuskohteet

Kaikki kalastuslupia koskikohteille myyvät vesialueen omistajat ovat nostaneet rasvaeväleikatun (istutetun) taimenen pyyntimitan vähintään 60 senttimetriin omilla alueillansa. Poikkeuksen tähän tekee Vantaan kaupunki, jonka vesialueilla on voimassa 50 senttimetrin alin pyyntimitta meritaimenelle. Korkeampien pyyntimittojen lisäksi kaikilla koskikalastuskohteilla on käytössä kahden lohikalan vuorokausikiintiöt sekä suositus väkäsettömän koukun käytöstä. Lisäksi Helsingin ja Vantaan alueilla on käytössä suurimman sallitun koukun kidan leveyttä koskevia rajoituksia.

Tuusulanjärvi ja Rusutjärvi

Tuusulanjärvellä ja Rusutjärvellä on rajoitettu verkkokalastusta siten, että alle 55 mm verkkojen käyttö kalastuksessa on kielletty.
Tuusulanjärvellä ja Rusutjärvellä on kuhan alamitaksi säädetty 45 cm.