Alueesta

Vantaanjoen kalatalousalue sijaitsee nimensä mukaisesti pääosin Vantaanjoen päävesistöalueella ja kattaa noin 3 700 hehtaaria. Vantaanjoen kalatalousalueen vesireitit koostuvat kahdesta suuremmasta pääuomasta Vantaanjoesta ja Keravanjoesta, jotka yhtyvät Vantaan ja Helsingin kaupunkien rajalla noin viisi kilometriä ennen merta.
Merkittäviin sivujokiin kuuluvat Luhtajoki, Lepsämänjoki, Keihäsjoki, Palojoki, Ohkolanjoki, Paalijoki ja Tuusulanjoki. Lisäksi alueeseen kuuluu runsaasti pienempiä puroja, jotka laskevat isompiin uomiin. Puroista kalataloudellisesti merkittävimpiä ovat muun muassa Helsingin Longinoja ja Vantaan Kylmäoja ja Rekolanoja.
Alueen suurimpia järviä ovat Tuusulanjärvi, Rusutjärvi, Ridasjärvi, Sykäri, Valkjärvi ja Kytäjärvi.

Alla olevasta kartasta voit tutustua tarkemmin Vantaanjoen kalatalousalueeseen. Kartasta käy ilmi alueen kalastusrajoitukset ja voit tarkistaa kiinteistörajoja ja tunnuksia. Huomio että nähdäksesi kiinteistörajoja ja kiinteistötunnuksia, sinun tulee zoomata tarpeeksi lähelle.

Mikä on kalatalousalue –sivulla voit lukea enemmän kalatalousalueen tehtävistä, jäsenistä ja hallinnosta.

Vesialueen omistuksesta ja siihen liittyvistä asioista voit lukea lisää vesienomistus-sivuilla. Mikäli olet vapaa-ajan kalastaja ja kiinnostunut alueen kalastuksesta ja paikallisista kalastusluvista, surffaa kalastus –sivuille.

Vantaanjoen kalatalousalueen naapurialueet

Alla olevista linkeistä voit tutustua Vantaanjoen kalatalousalueen läheisiin kalatalousalueisiin.