YLEISTÄKALASTUSRAJOITUKSETLUPAMYYNTIOSAKASKUNNATTIEDOTTEETYHTEYSTIEDOT
 
 

Vantaanjoen kalatalousalue

Vantaanjoen kalatalousalue käsittää pääosin Vantaanjoen vesistöalueen. Kalatalousalueen kokonaispinta-ala on n. 3700 ha.

Tärkeimmät joet ovat Vantaanjoki ja siihen laskevat Keravanjoki, Lepsämänjoki, Palojoki ja Tuusulanjoki. Suurimpia järviä ovat Tuusulanjärvi, Hirvijärvi, Ridasjärvi ja Kytäjärvi.

Kalatalousalue sijaitsee pääosin Uudenmaan maakunnassa Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Hausjärven, Mäntsälän, Nurmijärven, Riihimäen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien alueilla.

Vantaanjoen kalatalousalue kuuluu hallinnollisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja sen Helsingin aluetoimiston kalatalouspalvelut-yksikön ohjaukseen.

Ajankohtaisia tiedotteita: Yleiskokous

Vantaanjoen kalatalousalue ylimääräinen yleiskokous 30.11.2022
Tuusula, Kirkkotie 6
Paikalla: Antti Jukkala, Taavi Tonttila, Eero Mattila, Juhani Kortelainen, Marja Peltomäki, Kari Stenholm, Niko Hytönen, Teuvo Laakso, Vesa Karttunen, Mika Falström, Pekka Kylänpää, Martti Vaittinen, Seppo Karhu, Pertti Vuoristo, Jukka Vallinkivi, Paavo Niiranen ja Hannu Rautio
1. Antti Jukkala avasi kokouksen klo 18.04.
2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Vesa Karttunen, sihteeriksi Niko Hytönen. Pöytäkirjan
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vallinkivi Jukka ja Paavo Niiranen
3. Hyväksyttiin äänioikeutetut osallistujat 9 henkilöä, kukin yhdellä äänellä. Todettiin ja hyväksyttiin 8
henkilön osallistuvan kokoukseen puheoikeudella, ilman äänestysoikeutta.
4. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Käytiin läpi esityslista ja hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
6. Käsiteltiin päivitetyn käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitykset. Hallituksen puheenjohtaja Antti Jukkala kävi suullisesti läpi päivitetyt kohdat. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä päivitetty käyttö- ja hoitosuunnitelma.
7. Muut asiat. Uusi toiminnanjohtaja Niko Hytönen esittäytyi kokoukselle.
8. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävillä 7.12.2022 – 21.12.2022 Vantaanjoen kalatalousalueen www- sivuilla osoitteessa www.vantaanjoenkalatalousalue.fi ja Vantaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.
9. Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo. 18.36

Liite: Yleiskokouksen pöytäkirja avaa liite.


 
Copyright © Vantaanjoen Kalatalousalue, ErgoRise