YLEISTÄKALASTUSRAJOITUKSETLUPAMYYNTIOSAKASKUNNATTIEDOTTEETYHTEYSTIEDOT
 
 

Vantaanjoen kalatalousalue

Vantaanjoen kalatalousalue käsittää pääosin Vantaanjoen vesistöalueen. Kalatalousalueen kokonaispinta-ala on n. 3700 ha.

Tärkeimmät joet ovat Vantaanjoki ja siihen laskevat Keravanjoki, Lepsämänjoki, Palojoki ja Tuusulanjoki. Suurimpia järviä ovat Tuusulanjärvi, Hirvijärvi, Ridasjärvi ja Kytäjärvi.

Kalatalousalue sijaitsee pääosin Uudenmaan maakunnassa Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Hausjärven, Mäntsälän, Nurmijärven, Riihimäen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien alueilla.

Vantaanjoen kalatalousalue kuuluu hallinnollisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja sen Helsingin aluetoimiston kalatalouspalvelut-yksikön ohjaukseen.

Ajankohtaisia tiedotteita: Kokouskutsu

Kokouskutsu
Vantaanjoen kalatalousalue

Vantaanjoen kalatalousalue pitää ylimääräisen yleiskokouksen 30.11.2022 klo 18:00. Valtakirjoja tarkastetaan klo 17:30 alkaen.
Kokouspaikka: Seuratalo Väinölä, Kirkkotie 6 04300 Tuusula

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo
4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Käsitellään alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaesitys
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen
Kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla. Asiakirjat tarkastetaan ennen kokousta alkaen klo 17:30.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä 7.12.-21.12.2022 kalatalousalueen www-sivulla osoitteessa; www.vantaanjoenkalatalousalue.fi
Lisätietoja saa sähköpostitse: tai puhelimitse 050 5927878
15.11.2022 Vantaanjoen kalatalousalueen hallituksen puolesta toiminnanjohtaja Niko Hytönen

Liite: Käyttö- ja hoitosuunnitelma avaa liite.


 
Copyright © Vantaanjoen Kalatalousalue, ErgoRise